Splošni pogoji za uporabo naših strežnikov
Definicije
www.artes-studio.com je spletno mesto, ki ga upravlja Artes studio Žiga Konec s.p., Planinska cesta 33, 8290 Sevnica. (v nadaljevanju ponudnik).
Naročniki ponudnikovih stroritev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji.
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja kadarkoli, brez predhodnega obvestila, s posodobitvijo te objave.
Z uporabo naših storitev se z navedenimi pogoji strinjate.
V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da naših strežnikov in storitev ne uporabljate.


Cene
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Cene na spletni strani ne vključujejo DDV, razen v kolikor ni ob ceni izrecno navedeno drugače.
Oblikuje jih ponudnik in veljajo za nakup preko interneta v primeru takojšnjega 100% plačila z gotovino ali plačila po predračunu.
V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Plačila
Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje.
Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za uporabo naročenih storitev.
Pridržujemo si pravico, da 7 dni po poteku zakupljenega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo potrdila, da je storitev plačana.
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti v strežniški ponudbi.


Zloraba strežnikov
Za zlorabo smatramo naslednja dejanja:
• Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnikov.
• Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti naših strežnikov.
• Uporaba neodobrenih programov.
• Uporaba strežnika za testiranje programov.
• Pošiljanje nezaželene elektronske pošte (spam).
• Uporaba strežnikov v zlonamerne namene.
• Kršenje avtorskih pravic.
• Nadaljna prodaja delov zakupljenega prostora brez dogovora.


Odgovornosti in dolžnosti naročnika
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na vsebino, ki je nelegalna, nasilna, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da če zahteva zamenjavo ponudnika, da bo vsebino v celoti in na lastne stroške prenesel na drugi strežnik ter si sam ponastavil vse morebitne spremembe.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.
• Ponudnik si pridržuje pravico do pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam.
• Naročnik se obvezuje, da bo skrbel za točnost kontaktnih podatkov.
• Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče oziroma najkasneje vsaj 14 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Preostalega denarja ne vračamo.


Odškodnine in nadomestila
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.


Omejitev in odveza odgovornosti:
• Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežnikov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo, naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah, v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake.
• Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnikov.
• Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežnikih.
• Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
• Ponudnik ne odgovarja za:
• škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
• Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
• ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
• neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden),
• Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.
• Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.


Kršitev pogojev poslovanja
• Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ukrepanja ob kršitvah (takojšnja omejitev dostopa do do strežnikov brez predhodnega opozorila in brez vračila denarja).
• Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun.

     
Artes studio - napredni grafični studio. ART DESIGN WEB PRINT
 
www.artes-studio.com Copyright by Artes studio® oblikovanje po naročilu | izdelava spletnih strani | tisk | trženje umetniških slik | naši podatki | uporaba strežnikov | pogoji uporabe | domov